■ İletişim   ■ Ana Sayfa
■ Amaçlarımız  ■ Tarihçe  ■ Yönetim  ■ Kulüp Tüzüğü  ■ Vizyonumuz Misyonumuz  ■ Başkanlarımız  ■ Tesislerimiz  ■ Faydalı Linkler

CİMNASTİK KURSU ÇALIŞMA PROGRAMI

DERS 1:

 • Çocuklarla tanışma
 • Uzun bir ısınma
 • Temel hayvan taklidi yürüyüşleri
 • Öne takla basamaklaması (Eğimli takoz minderden)

İlk ders olduğundan Cimnastiğin en temel unsurlarından olan ısınma ve hayvan yürüyüşleri çocuklar öğrensin diye uzun tutulur.

DERS 2:

 • Isınma
 • Koordinasyonu geliştirmeye yönelik sıçrama dirilleri
 • Çember basamaklaması (Step tahtasının üzerine elleri koyarak sağa- sola sıçrama)
 • Koordinasyon çalışması ( Hulolop çemberleri yere çift ve tek koyarak onların içlerinden sıçrayarak bacak açıp kapama)
 • Öne takla
 • Koordinasyon çalışması (Step tahtasının üzerine bacak değiştirerek sıçrama)
 • Minik kukalar arasında slalom, devamında kukaların üzerinden atlayarak geri gelme ve tekrar slalom

 Isınma ve sıçrama dirillerinden sonraki çalışma parkur şeklinde kurulur, çocuk sırayla parkuru dolaşarak hareketleri yapar.

DERS 3:

 • Isınma
 • Temel hayvan taklidi yürüyüşleri
 • Düz takla
 • Ters takla (Eğimli takoz minderden)
 • Koordinasyon çalışması ( Zig zag  şeklinde dizilmiş çemberlerin içerisine atlama)
 • Koordinasyon çalışması (Kukalar arasından topu yerden sürükleyerek slalom )
 • Amut basamaklaması ( Eller yerde ayakları denge aletinin üzerine koyarak cephe duruşunda kollara dayanma çalışması )
 • Oturma sırasına yüz üstü yatarak kendini çekme ( Kolları güçlendirme çalışması)
 • Koordinasyon çalışması ( Step tahtasının üzerinde bacak değiştirerek sıçrama)

DERS 4:

 • Isınma
 • Koordinasyonu geliştirmeye yönelik sıçrama dirilleri
 • Ters takla (Eğimli takoz minderden)
 • Duvar destekli amut çalışması
 • Oturma sırasının bir tarafı denge aleti üzerine koyularak eğimli hale getirilir. Üzerine yüz üstü yatarak yukarı doğru kendini çekme (Kol güçlendirme çalışması) Yukarı gelince ayağa kalkarak dengede yürüme ( Öğretmen yardımlı)
 • Belirli aralıklarla 5 tane step tahtası koyulur. Step tahtasına yere olmak üzere 5 tahtanında üzerinden sırayla sıçranır. (Sıçrama ve bacak kontrolüne yönelik sıçrama çalışması)
 • Çember basamaklaması ( Oturma sırasının üzerinden başından sonuna sağa-sola sıçrama)
 • Çabukluğu geliştirmeye yönelik oyun

DERS 5:

 • Isınma
 • Hayvan taklidi yürüyüşler
 • Öne takla sıçra 180 derece dönüş ters takla bağlantısı
 • Çember basamaklaması ( Step tahtası üzerinden dizleri bükmeden bacakları teker teker geçirerek sıçrama )
 • Sürat ve çabukluk çalışması ( Çember içerisine koyulan 4 tane topu belirli bir uzaklıkta bulunan diğer bir çemberin içerisine teker teker koşarak götürme, sonra tekrar teker teker geri getirme )
 • Kol kuvvetini, vücut sıkılığını ve kontrolünü geliştirmeye yönelik eşli el arabası çalışması
 • Oyun

DERS 6:

 • Isınma
 • Koordinasyonu geliştirmeye yönelik sıçrama dirilleri
 • Parkur yarışı
  1. Öne takla
  2. Çift ve tek konulan çemberlerin içerisinden aç kapa sıçraması
  3. Step tahtasında bacak değiştirerek sıçrama
  4. Denge aletinin altından sürünerek geçme
  5. Belirli uzaklıkta bulunan çemberlerden birisinin içerisinde bulunan 2 topu sırayla koşarak diğerine götürme ve sonra tekrar sırayla geri getirme
  6. Denge altesinin altından yeniden sürünerek geçip bitişe en hızlı gelme

Çocuklar 2 gruba ayrılır. 2 grubun başında da çocukların yalnız başına yapamadığı hareketlere yardımcı olabilmek için öğretmen bulunur. 1 kez tüm çocuklar deneme yapar. Sonra puanlı yarış yapılır. Süreyle bağlantılı olarak tekrar sayıları arttırılabilir.

DERS 7:

 • Isınma
 • Hayvan taklidi yürüyüşler
 • Amut basamaklaması ( Tersten ayakları duvara tırmandırarak amuta gelme ve devamında öne takla)
 • Öne takla sıçra öne takla- Öne takla sıçra 180 derece dönüş öne takla
 • Sürat ve dayanıklılık çalışması ( Çember içerisine 4 tane top konulur. Bu toplara belli aralıkta 4 çember birbirlerine belli uzaklıkta sırayla koyulur. Çocuk çemberden bir top alır önce yakındaki 1. çembere topu koyar, koşar 2. topu alır 2. çembere sonra 3. sonra 4. çembere topu koyar. Sırayla 4. çemberden geriye doğru çemberleri yine aldığı yere geri getirir.)
 • Çember basamaklaması ( Eğimli takoz minderden aşağı doğru bacakları tek tek savurma. )
 • Eşli düz- ters mekik çalışması
 • Bacak kuvvetlendirmek amacıyla çök sıçra çalışması

 DERS 8:

 • Isınma
 • Koordinasyonu geliştirmeye yönelik sıçrama dirilleri
 • Ters takla (Eğimli takoz minderden)
 • Koordinasyon çalışması ( Hulolop çemberleri yere çift ve tek koyarak onların içlerinden tek çift sek sek oyunu gibi sıçrama)
 • Kol güçlendirme çalışması ( Oturma sırasına yüz üstü yatarak kendini sıranın sonuna kadar öne doğru çekme sonra geriye doğru itekleme )
 • Sıçrama ve koordinasyon çalışması ( Mini engelleri belirli aralıklarla yerleştirerek önce üzerlerinden çitf bacak atlama sonra aralarından slalomla koşarak geri gelme ve tekrar üzerlerinden atlama )
 • Düz takla ( 2şerli grup halinde 2 kişi 2 farklı minderde )
 • Oyun

 DERS 9:

 • Isınma
 • Hayvan taklidi yürüyüşler
 • Çember basamaklaması ( Eğimli takoz minderden aşağıya doğru tek tek bacak savurma)
 • Koordinasyon çalışması ( Step tahtası üzerinde bacak değiştirerek sıçrama )
 • Çember basamaklaması ( Oturma sırası üzerinden tek tek diğer tarafa bacak savurma )
 • Çember basamaklaması ( Step tahtası üzerinden beklemeden çember gibi tek tek hızlıca bacakları diğer tarafa geçirme )
 • Eşli düz- ters mekik çalışması
 • Mini şınav
 • Bacak güçlendirmek için çök sıçra çalışması

 DERS 10:

 • Isınma
 • Koordinasyonu geliştirmeye yönelik sıçrama dirilleri
 • Parkur yarışı
  1. Sırt üstü yatarak başlanır. Alkış sesiyle çocuk arkasını dönüp kalkarak koşmaya başlar.
  2. Belirli aralıklarla konulan kukaların arasından yerden kaldırmadan topu sürükleyerek sürer, sona geldiğinde topu eline alıp koşarak topu altığı yere geri bırakır.
  3. Step tahtasının üzerine ellerini koyarak çift bacak sağa- sola belirtilen sayı kadar atlar.
  4. Oturma sırasının üzerine yüz üstü yatarak kendini öne doğru çekme.
  5. Belirli aralıklarla koyulmuş olan çemberlerin içerisinden çift bacak sıçrama, devamında hızlı koşarak bitirişe en hızlı gelme.

 Çocuklar 2 gruba ayrılır. 2 grubun başında da çocukların yalnız başına yapamadığı hareketlere yardımcı olabilmek için öğretmen bulunur. 1 kez tüm çocuklar deneme yapar. Sonra puanlı yarış yapılır. Süreyle bağlantılı olarak tekrar sayıları arttırılabilir.

DERS 11:

 • Isınma
 • Hayvan taklidi yürüyüşler
 • Temel sıçrama ve denge duruşları çalışması ( Planör çalışması- Makas sıçraması- Maksimum sıçraması (Sıçrayarak kolları ve bacakları yana açma kollar bacaklar kapalı düşme ) – Air turn sıçraması ( Sıçrayarak havada 180 decere dönme)
 • Amut çalışması ( Duvar destekli )
 • Çemberler ile bir tane çemberi yere 2 tane çemberi de yerdeki çemberin içinde birbirine yaslayarak toplam çember sayısına göre çemberlerden tünel oluşturma ve onların içerisinden çemberleri devirmeden geçirmeye çalışma.
 • Eşli düz- ters mekik çalışması
 • Mini şınav

DERS 12:

 • Isınma
 • Koordinasyonu geliştirmeye yönelik sıçrama dirilleri
 • Öne takla ( 2 şerli grupta aynı anda )
 • Mum duruşu çalışması
 • Oyunlar

Son dersimiz olduğundan derse veda amacıyla çocukların isteği doğrultusunda grup halinde veya serbest oyuna bu derste biraz fazla zaman ayırılır.

CİMNASTİK DERSİNİN AMACI

 1. Öncelikle çocuğun hareket becerisini arttırmak.
 2. Her derste 1 çocuk sıra başı seçilir ve ısınma hareketlerini arkadaşlarına o göstererek yaptırır bu çalışma ile çocuğun özgüveninin artması sağlanmaya çalışılır.
 3. Temel cimnastik hareketleri ( öne takla- ters takla- çember- amut ) çocuğun kendi fiziksel özellikleri doğrultusunda basamaklamalar ile yaptırılır. Her hareketin en basit şekli vardır. Her çocuk aynı seviye ve fiziksel özellikte olmadığından çocuğun derse olan kendine olan inancı ve güveni kırmamak amacıyla ona uygun olan basamaklama ile yaptırılır.
 4. Çocuğun yükseklik, topluluk önünde hareketi yapamazsam, yanlış yaparsam vb. gibi korkularını öğretmenin çocuğa güven vermesi ile yenmeye çalışılır.
 5. Yapılan çalışmalar ile koordinasyonun büyük ölçüde geliştirilmesi sağlanır.
 6. Çocuğun motorik özelliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.
 7. Çocuk daha sonrasında başka bir spor branşına devam edecekse bile bununla ilgili ciddi bir alt yapı oluşturulur.
 8. 12 haftalık bu program ile çocuk derste gözlemlenir. Fiziksel özellikleri ve yetenekleri doğrultusunda ona uygun olan spor branşına yönlendirme yapılır.
 
 
TEVFİK FİKRETLİLER SPOR KULÜBÜ, Mustafa Kemal Mahallesi, 2118.cadde, No:6, 06800 Barış Sitesi / Ankara / TÜRKİYE